Merülj el a JavaScript nyelvben

JavaScript programozási nyelv legfontosabb parancsai egy helyen, egyedi összehasonlítás, minden egyes utasítás operátor példaprogramal bemutatva. Ezek a példaprogramok operátorai-utasításai klikkelhetők, így egyszerűen további információ áll rendelkezésünkre.

JavaScript programozási nyelv:

Program szerkezete

 

  • Utasítások : Utasítások a programkód egy lépését adják meg.

   

  Kifejezés utasítás  : Kifejezés utasítás végrehajtása a kifejezésnek, elvégzi a teljes kiértékelést és aztán a következő utasítással folytatódik a program futása. Használt kulcsszavak: ;

   j = 3;
   ret = j<i;
   x = 10 * 5 -j;

  Összetett utasítás– blokk : Összetett utasítás más néven blokk. Több utasítás összekötésére szolgál, végeredményben egy utasításba sűrít egy blokknyi utasítást. Használt kulcsszavak: { }

  y=10;
  if (x>1)
  {
   x=1;
   y=y-1;
  }
  while (y>1)
  {
   x++;
   y--;
  }

  Hátul tesztelő ciklus : Feltétel tesztelése a ciklus végén történik. Ennek következtében a ciklus legalább egyszer végre lesz hajtva. Minden egyes ismétlés után leteszteli hogy teljesült-e a feltétel. ha a megadott feltétel igaz akkor folytatódik a ciklus futása ha nem akkor befejeződik. Használt kulcsszavak: do while

  do statement while (condition);

  Elől tesztelő ciklus : Feltétel tesztelése a ciklus elején történik. Minden egyes ismétlés előtt leteszteli hogy teljesült-e a feltétel. Az első végrehajtás előtt is történik tesztelés, ezért ez a ciklus használata kitűnő olyan helyzetekben ahol megeshet hogy egyszer se kell végrehajtani a ciklust. Használt kulcsszavak: while

  while (condition) statement

  Feltételes utasítás : Programunk futtatását feltételekhez köthetjük. A feltételes utasítás segítségével két irányba terelhetjük a folyamatot. Ha teljesül a feltétel akkor az első irányba folytatódik a program futása ha nem akkor a második irányba. Az irányok alatt egy utasítás vagypedig egy blokk végrehajtását értem. Használt kulcsszavak: if else

  if (condition) statement1 else statement2

  Megszakító utasítás, break : Ciklus futásának azonnali megszakítására szolgál. Meghívását követően a ciklus után következő kód kerül végrehajtásra. Használt kulcsszavak: break

  i=10;
  do --i; while ( i > 0);
  do {
   i++;
   if (i==5)
    break;
  } while ( i <10);

  Következő iteráció elindítása: continue
  Ez az utasítás a következő iteráció elindítására szolgál. Ez azt jelenti ha meghívjuk akkor megszakítsuk a ciklus futását és a következő iterációval folytatódik a ciklus. Használt kulcsszavak: continue

  i=0;
  while (i<10) ++i;
  x =0;
  while (i<20)
  {
   i= i+2;
   if (i==16)
   {
    continue;
   }
   x++; 
  }

  Növelés-Csökkentés: Növelés utasitás egy matematikai művelet ami egy adott szám 1-el növelésére szolgáll.
  Csökkentés utasítás egy matematikai művelet amely segítségével egy számot 1-el csökkenthetünk.
  Használt kulcsszavak: ++ —

  i=10;
  do --i; while ( i > 0);
  do {
   i++;
   if (i==5)
    break;
  } while ( i <10);

Kifejezések : Kifejezések olyan kód részletek amelyek valami műveletet végeznek és a művelet eredményét adják vissza, vagypedig valami értéket reprezentálnak.

 • Kifejezések

  Aritmetikai operátorok : Matematikai műveletek elvégzésére szolgálnak. A következő alap műveletek találhatók az aritmetikai operátorok között:

  Összeadás

  par1 + par2

  Kivonás

  par1 - par2

  Szorzás

  par1 * par2

  Osztás

  par1 / par2

  Maradékképzés

  par1 % par2

  Negatív előjel

  - expression

  Logikai operátorok Három-négy logikai művelet áll rendelkezésünkre, hogy pontosan menyi az függ a konkrét programozási nyelvtől amit használunk. Ezek a műveletek segítségével bármely logikai feladatot/feltételt meg tudunk oldani. Ilyen logikai feltételek például a érték hasonlítások összekapcsolása bizonyos szabály szerint, érték tesztelések. A logikai műveleteket elsősorban feltételes utasítások végrehajtásánál használjuk.

  Logikai és

  par1 && par2

  Logikai vagy

  par1 || par2

  Logikai negáció

  ! par1

  Bitműveleti operátorok Több bitművelet áll rendelkezésünkre, a bitműveletek segitségével egész számok bitjeit állíthatjuk be vagy épp lekérdezhetjük.

  Biteltoló balra

  par1 << par2

  Biteltoló jobbra

  par1 >> par2

  Bitenkénti ÉS

  par1 & par2

  Bitenkénti VAGY

  par1 | par2

  Bitenkénti 1-es komplemens

  ~ par1

  Bitenkénti kizáró VAGY

  par1 ^ par2

  Összehasonlító operátorok Összehasonlító operátorok fő felhasználási területe a feltételes utasítások irányítása. Ezeknek köszönhetően dönthetjük el hogy egy elágazás milyen irányba haladjon tovább vagy például egy ciklus még mennyi iterációt végezzen el.

  Kisebb mint

  par1 < par2

  Nagyobb mint

  par1 > par2

  Kisebb vagy egyenlő mint

  par1 <= par2

  Nagyobb vagy egyenlő mint

  par1 >= par2

  Egyenlő

  par1 == par2

  Nem egyenlő

  par1 != par2

  Zárójel : Zárójel használatával megváltoztathatjuk a kiértékelési sorrendet, masképp fogalmazva felül tudjuk írni az operátorok preferenciáját.

  i * 0xFF
  10 * 3.14
  (10 - j * 0.5) * 2

  Explicit típus konverziók  : Explicit konverzió segítségével megadhatjuk hogy pontosan milyen típussal szeretnénk dolgozni. Ennek köszönhetően átírhatjuk az automatikus konverziót is.

  Explicit konverzió logikai típusra

   Boolean (expr)

  JavaScript

  További példaprogram részletek:

  Érték visszaadó konstansok : 

  Változó használat

  name

  JavaScript

  További példaprogram részletek:

Lexikális elemek

Lexikális elemek a kódban talalhátó szám, szöveg konstansok és megjegyzések.

Add meg itt a címsor szövegét

Típusok és változók

Típusok és változók szorosan összefüggnek mivelhogy a változók a programunk legfontosabb elemei amelyekben tároljuk az adatokat, számításaink részeredményeit. Típusok pedig a változókban tárolható adatot adják meg.

Operátorok

Operátorok valamilyen műveletet végeznek el az operandusok közöt, ez a művelet lehet matematikai, logikai vagy bitenkénti.

Zárójel: ( )

Utasítások

Utasítások a program megírásának fő elemei. Általában érvényes egy sor utasítás egy sor programnak felel meg. Utasítások fő csoportja: ciklusok, programelágazások és vezérlésátadások.

Kifejezés utasítás: ; Összetett utasítás – Blokk: { }